English textGerman text

Gården ligger ca 6 km från havet och vi har flera fina stränder såsom Tykeå, Sandhammaren och Mälarhusen. Det är nära till Kåseberga med Ale stenar och pittoreska butiker och restauranger. Medeltidsborgen Glimmingehus finns på någon mils avstånd. Kivik ligger också på lagom bilutflyktsavstånd mm. I Löderup, 1,5 km härifrån, finns lanthandel. I Borrby, 6 km härifrån finns en större ICA-butik, bank, apotek och pizzeria. Det är 2 mil till Ystad och ca 2 mil till Simrishamn och 2 mil till Tomelilla med Tosselilla och Bo Olssons stora “alltmöjligtvaruhus”. Till Malmö är det 8 mil och vill man köra över till Köpenhamn är man där på ca en timma och tjugo minuter. Man kan också åka tåg från Ystad direkt till Centralstationen i Köpenhamn (Tivoli ligger precis mittemot stationen och Ströget är det inte heller långt till).


Vårt lantbruk
Gården ligger i Hagestad radby, vilket är Sveriges längsta. Vi odlar 120 tunnland åkermark; korn, vete, raps och sockerbetor. På gården finns också labradoren Lisa och några katter.

Länkar om vad som händer och finns i området

Ystads kommun>>>

Simrishams kommun>>>

Löderupsområdet>>>

Bo på Lantgård>>>

 

 Lite om gårdens och undantagets historia

Per Anders Tufvesson som är femte generationens lantbrukare på Hagestad 48, övertog gården av sin far Per Tufvesson 1978. Per Tufvessons farmor och farfar Karna och Per Tufvesson lät 1904 bygga undantagshuset alldeles bredvid boningslängan när sonen Anders Tufvesson skulle driva lantbruket. Det var ursprungligen Karnas föräldrahem och hennes man Per var också hennes kusin från granngården. Karna visste hur hon ville ha det och lät bygga en stor villa med borgerlig inredning i sekelskiftesstil. Där bodde sedan Karna och Per till sin död då sonen Anders med fru Beata flyttade in.

 Lite om Hagestads radby

Hagestad by är en 2,5 km lång radby, belägen i det bördiga kustlandskapet i Ingelstads härad i Ystads östra kommundel. Bybildningen har sitt urprung i medeltiden och är en unik bebyggelsemiljö med ursprung i 1000-talet. Byn är unik på det viset att den till stor del bevarar den karaktär, lik den byn ursprungligen hade innan enskiftet 1818, då den bestod av 50 bondgårdar, tätt följda av varandra. Gårdarna var numrerade från ett till femtio från öster till väster. Gårdarna var alla belägna norr om byvägen och söder om denna utbredde sig den odlade marken. När enskiftet förrättades och utflyttningen var ett faktum ville, med några få undantag, alla bybor stanna kvar i byn. Mer än hälften av husägarna tvingades riva sina gårdar och flytta ut på den blåsiga slätten söder om byn. För många var det ett hårt slag att lämna byns sociala gemenskap. De tretton gårdar som blev liggande kvar, med ursprungsnr. 1, 3, 7, 11, 15, 18, 22, 25, 2 (låg mitt i byn), 32, 35, 42, och 48 fick blåsiga tomrum mellan sig, där så småningom nya gathus och undantagsvillor har uppförts. Flertalet av gårdarna är fortfarande bärkraftiga jordbruksenheter med mark, ofta ända ner till kusten.